...

Członek

Opis działalności

HigoSense tworzy kompleksowe rozwiązanie telezdrowotne – System Higo, które może być dopasowane indywidualnie, w zależności od potrzeb klienta. System Higo to rozwiązanie, na które składają się: certyfikowane urządzenie medyczne, platforma telemedyczna oraz aplikacje mobilne na Androida i iOS. Rozwiązanie jest w pełni konfigurowalne i łatwo integrowalne z istniejącymi systemami informatycznymi placówek medycznych, przychodni, szpitali, gabinetów i innych dostawców usług medycznych za pomocą API i SDK.

W ofercie nasi klienci mogą wybrać, czy decydują się na wdrożenie rozwiązania Higo w trybie Pro, czy Higo w trybie Family. Higo Pro to rozwiązanie telezdrowotne przeznaczone do obsługi przez personel medyczny (np. pielęgniarki, aptekarzy oraz asystentów medycznych). Higo Family to rozwiązanie telezdrowotne do zdalnych badań przeprowadzanych w domu (może to być np. rozszerzenie do pakietu telemedycznego). 

Urządzenie Higo® (z certyfikatem CE w klasie II a, zgodne z ISO 13485:2016) służy do wykonywania zdalnie badań diagnostycznych w infekcjach górnych dróg oddechowych, uszu, gardła oraz innych infekcjach wirusowych i bakteryjnych, również skórnych, przez niewykwalifikowanego operatora lub personel medyczny (np. pielęgniarki, asystentów medycznych lub aptekarzy). Urządzenie jest produkowane w Polsce od 2021 roku i sukcesywnie wprowadzane na kolejne rynku europejskie, afrykańskie i Bliskiego Wschodu. Rozwiązania zastosowane w urządzeniu automatycznie rozpoznają jakość danych medycznych i zapewniają ich diagnostyczność. Dane medyczne są w dalszej kolejności w bezpieczny sposób przesyłane z dowolnego miejsca na świecie, a następnie wyświetlane w Portalu Lekarza, gdzie pełna diagnoza medyczna jest stawiana przez lekarza pierwszego kontaktu. Dzięki temu uzyskanie diagnozy jest o wiele szybsze niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych wizyt.  Uzupełnieniem badań z urządzenia Higo jest wywiad medyczny dostępny w aplikacjach mobilnych.

Etap projektowania oraz industrializacji Systemu Higo został przeprowadzony przy współpracy z renomowanymi partnerami technologicznymi z Holandii, Niemiec i Francji, w tym również dzięki przyznanym dotacjom z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na prace R&D, w szczególności na opracowanie pierwszego prototypu multisensorycznego urządzenia Higo®. Przez cały okres rozwoju produktu, a także w trakcie trwającego aktualnie etapu rozwoju algorytmów AI, firma HigoSense blisko współpracuje z ośrodkami klinicznymi, w szczególności z Dziecięcym Szpitalem Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Informacje o Cookies

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej strony.

*Akceptuję Politykę prywatności.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.