...

Członek

Opis działalności

Jest to spółka technologiczna działająca w obszarze medycyny. Wprowadzają innowacyjne rozwiązania, które rewolucjonizują sposób, w jaki można leczyć i ratować ludzkie życie.

Rozwijają technologie wspomagające diagnostykę obrazową i medycynę cyfrową nowej generacji. Nieustannie poszerzają portfolio usług, dopasowując je do potrzeb zmieniającego się świata i nowych obszarów zastosowania.

Informacje o Cookies

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej strony.

*Akceptuję Politykę prywatności.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.