...

Członek

Opis działalności

Nestmedic S.A. to producent innowacyjnego rozwiązania telemedycznego Pregnabit®,  do zdalnego monitorowania dobrostanu płodu, poprzez badanie kardiotokograficzne (KTG).

Kardiotokografia umożliwia monitorowanie akcji serca płodu, tętna mamy, z jednoczasowym zapisem czynności skurczowej mięśnia macicy i ruchów płodu. Badanie przeprowadzane jest w ramach intensywnej opieki przedporodowej a także pozwala wcześnie wykryć sytuacje zagrożenia życia płodu.

„Pregnabit System”  składa się z dwóch kompatybilnych elementów: urządzenia mobilnego do przeprowadzania badania KTG oraz platformy Pregnabit Cloud  do zdalnej analizy zapisów KTG przez wykwalifikowany personel medyczny, 24/7. Dzięki oferowanemu przez nas rozwiązaniu, kobiety w ciąży mogą samodzielnie, w zaciszu własnego domu, wykonać w dowolnej chwili kardiotokografię, która jest podstawowym badaniem służącym ocenie stanu płodu. Następnie jej zapis jest przesyłany do Centrum Opisu, gdzie poddawany jest analizie przez specjalistę medycznego. Informacja zwrotna o wyniku, wraca do pacjentki, a w razie niepokojącego zapisu uruchamiane są stosowne procedury medyczne, włącznie z wezwaniem ambulansu. Odczyt KTG generowany przez mobilny system Pregnabit® jest równoważny stacjonarnemu KTG w szpitalu.

Informacje o Cookies

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej strony.

*Akceptuję Politykę prywatności.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.