...

Członek

Opis działalności

SiDLY to jest obecnie jedną z najszybciej skalujących się firm w segmencie deep tech. Tylko w 2022 rokuliczba osób objętych usługą zwiększyła się o ponad 25 tysięcy, przekraczając tym samym 50 tysięcy odbiorców autorskiej technologii SiDLY.

SiDLY tworzy nowoczesną technologię wearable z system analizy danych. Posiada także własne medyczne Centrum Teleopieki, w którym pracę personelu medycznego wspierają systemy oparte na sztucznej inteligencji.

Serce naszej firmy bije w Warszawie. Naszą siedzibą jest nowoczesny biurowiec, w którym znajdują się centrum badań i rozwoju, działy administracyjne, dział produkcji i logistyki, centrum relacji z klientami oraz własne medyczne Centrum Teleopieki. SiDLY to ludzie – pracuje tu ponad 100 osób. Największym kapitałem firmy są nie tylko ich wysokie kompetencje, ale także współpraca i dobra energia, która codziennie pozwala realizować misję firmy.

Informacje o Cookies

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej strony.

*Akceptuję Politykę prywatności.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.