...

Opis działalności

Inspirowani możliwościami medycyny i motywowani rozwojem technologii już od 2005 roku angażujemy się w tworzenie innowacyjnych usług telemedycznych. Gwarantując najwyższe standardy opieki, zwiększamy dostępność do świadczeń medycznych w zakresie telekardiologii i usług teleopiekuńczych.

Wierzymy w medycynę opartą na wartości (ang. value based healthcare) umożliwiającą zestawienie oczekiwanych celów z osiąganymi efektami leczenia. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu rzetelnych danych medycznych, definiowaniu korzyści dla Pacjenta oraz porównaniu osiągniętych wyników leczenia z poniesionymi wydatkami.

Podążając za rozwojem rynku nieustannie szukamy odpowiedzi na pojawiające się potrzeby coraz bardziej świadomych Pacjentów.

Realizujemy świadczenia z zakresu konsultacji medycznych, diagnostyki serca i programów opieki dla osób z niewydolnością serca i po przebytych incydentach kardiologicznych. 14 lat praktyki w realizacji akcji przesiewowych, 60 tys. konsultowanych badań rocznie,  programy długoterminowej zdalnej opieki i monitoringu kardiologicznego dla ponad 3 tys. Pacjentów,  pozwoliły nam na wypracowanie odpowiednich procesów gromadzenia i przetwarzania danych, również procedur kwalifikacji Pacjenta, a w ślad za tym świadczenia spersonalizowanej usługi medycznej na bardzo wysokim poziomie. 

Informacje o Cookies

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej strony.

*Akceptuję Politykę prywatności.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.